Nieuwe mogelijkheden ontdekken

Nieuwe start bij andere werkgever

Polygon 5
Polygon 2

Het 2e spoor van de re-integratie start wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passend werk binnen de organisatie beschikbaar is. Er moet worden gezocht naar een passende functie bij een nieuwe werkgever.  

Re-integratie mogelijkheden

Mogelijkheden zoeken buiten de huidige organisatie

MEPD ondersteunt bij het uitvoeren en vastleggen van een UWV-proof 2e spoortraject. We werken conform de Werkwijzer
Poortwachter UWV en doen dit op persoonlijke wijze. We focussen op het positieve: de mogelijkheden die de medewerker heeft en stimuleren zijn/haar terugkeer in het arbeidsproces.

Er is sprake van re-integratie 2e spoor wanneer er géén kans is op een structurele terugkeer in de eigen of een andere functie in de organisatie. Een 2e spoortraject moet uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie worden opgestart, afhankelijk van het advies van de bedrijfsarts inzake de belasting/belastbaarheid van de medewerker. Tijdens het traject worden activiteiten ingezet, die de kans op een nieuwe baan vergroten. Een ingrijpend traject, welke ook wettelijke verplichtingen met zich meebrengt.

Zo krijg je aan het einde van de loondoorbetalingsperiode te maken met toetsing van het re-integratie verslag door UWV. Mocht het niet lukken om de medewerker elders te plaatsen, dan is een adequaat traject én goede dossiervorming essentieel om loonsanctie te voorkomen.

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek kan worden gedaan om uit te zoeken of een 2e spoor traject zinvol is voor de medewerker. Met andere woorden: in hoeverre is de medewerker bemiddelbaar of bemiddelbaar te maken? 

Kunnen wij jouw organisatie helpen met re-integratie?

Download meer informatie
Gerelateerd nieuws
Veelgestelde vragen

Zodra duidelijk is dat het 1e spoor niet haalbaar is, ook niet in de toekomst. Of wanneer de Arbeidsdeskundige dit adviseert.  Een tweede-spoortraject moet uiterlijk binnen 6 weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart.

 

Ja, wanneer de arbeidsdeskundige een 2e spoortraject adviseert is het verplicht om dit op te starten.

Het zoeken van een nieuwe passende baan is een samenwerking. MEPD helpt de medewerker bij het zoeken naar vacatures en zet haar eigen netwerk in. Maar, een 2e spoor traject is en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer. De medewerker is dan ook verplicht om te solliciteren. Er wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij het eigen netwerk inzet en uitbreid. Wij begeleiden en ondersteunen de medewerker in het zoeken naar ander passend werk.

Hoe kunnen wij jouw organisatie verder helpen?