Fit, vitaal en vakbekwaam

Duurzame Inzetbaarheid in de maak

Polygon 2
Polygon 5

Met een duurzaam, toekomstgericht beleid houd je medewerkers vitaal en vakbekwaam. Dit is van groot belang voor elke organisatie. Door het bieden van bewustwording, inzicht en concrete richtlijnen zet je medewerkers (weer) in beweging. Dit kan onder meer met workshops, werkscans, interactieve trainingen voor leidinggevenden, adviesgesprekken en persoonlijke coaching.

Bewustwording om in beweging te komen​

In de workshop wisselen leidinggevenden en medewerkers van gedachten over duurzame inzetbaarheid (DI). Wat betekent dit? Waarom is het voor beide partijen belangrijk? Hierna volgt een ‘rondetafelgesprek’ met de medewerkers. Hierin creëren we bewustwording dat DI een gedeelde verantwoordelijkheid is: de werkgever faciliteert en de medewerker komt in beweging.

Een medewerker is duurzaam inzetbaar als hij zich blijft ontwikkelen. Daar hebben alle partijen baat bij.

Meer weten over onze aanpak en werkwijze?

Gerelateerd nieuws
Veelgestelde vragen

Om mee te kunnen gaan in toekomstige veranderingen is het belangrijk dat medewerkers vitaal en vakbekwaam blijven. Als werkgever kun je medewerkers stimuleren en praktisch ondersteunen om hiermee zelf aan de slag te gaan. Om medewerkers in beweging te krijgen en ander gedrag te bevorderen is bewustwording van groot belang. Door met medewerkers in gesprek te gaan leg je een goede basis voor duurzaam beleid dat draagvlak heeft. Leg uit waarom Duurzame inzetbaarheid belangrijk is en maak duidelijk hoe je als werkgever de werknemer daarbij concreet wilt helpen. In gesprek gaan, kan goed in de vorm van een praktische workshop. Hierbij deel je informatie, maar wissel je ook van gedachten over wensen en behoeftes die leven bij de medewerkers. MEPD heeft samen met werkgevers al diverse workshops ontwikkeld, die een goede basis bieden voor verdere stappen.

Het helpt om medewerkers inzicht te geven in  hun eigen inzetbaarheid. Hoe is het gesteld met hun persoonlijke werkvermogen? Er zijn diverse praktische meetinstrumenten die hierbij kunnen helpen. Met een persoonlijke scan wordt duidelijk gemaakt op welke terreinen het goed kan zijn om actie te ondernemen. Goed inzicht in de status van de eigen inzetbaarheid bevordert de wil om concrete stappen te zetten. Bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl, omgaan met werkdruk of gericht invulling geven aan persoonlijke ontwikkeling. 

Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is een lange termijn investering, die je bedrijf sterker maakt. Hierbij past de inzet van structurele instrumenten om medewerkers te stimuleren en ander gedrag te bevorderen. Hiervoor is de beschikbaarheid van passende budgetten van wezenlijk belang. Bijvoorbeeld om gericht loopbaanontwikkeling te stimuleren en te investeren in werkplezier, betrokkenheid en goede arbeidsomstandigheden. Ook het periodiek inplannen van ontwikkelgesprekken maakt dat het onderwerp in beeld blijft. Wat heb jij als medewerker nodig om vitaal en vakbekwaam te blijven en hoe kan ik jou als werkgever daarbij helpen? partijen baat bij.

Meer weten over onze aanpak en werkwijze?