Samen op zoek naar nieuwe kansen

Collectief outplacement

Polygon 2
Polygon 5

Een reorganisatie is ingrijpend. Je bent genoodzaakt om meerdere mensen te ontslaan; dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Hoe help je je mensen weer op weer naar een nieuwe baan.  Wij weten als geen ander wat er komt kijken bij collectief outplacement. 

Samen met lotgenoten op zoek naar nieuwe kansen

In een kleine groep de zoektocht inzetten naar een nieuwe baan kan voor medewerkers inspirerend en motiverend zijn. Het voordeel van collectief outplacement is, dat zij met lotgenoten kunnen praten en ervaringen kunnen delen. Eventuele tegenslagen zijn een leerschool. De successen van anderen geven energie. De groepsdynamiek werkt over het algemeen helend en stimulerend. 

Ook in een collectief outplacement traject wordt geluisterd naar de wensen en behoeften van de individu. Het is doel altijd om mensen op weg te helpen naar die ene goed passende nieuwe baan.  Het blijft mensenwerk in de maak

Mogelijkheden Outplacement

Hoe kunnen wij jouw bedrijf helpen bij outplacement?

Onze werkwijze
bij collectief outplacement

Gedurende het collectief outplacement traject worden medewerkers begeleid door één vaste loopbaanadviseur. De medewerkers worden op een locatie in de buurt van hun werk- of woonplaats begeleid. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Intake ( bespreken van de persoonlijke situatie, verwerkingsproces, verwachtingen)

2. Sollicitatietraining ‘De Aftrap’ (hoe verder, cv, motivatie, salespitch, zelfanalyse, inzet testen/assessment)

3. Samen werken aan werk (coaching, online vacatureportal, jobsearch, UWV-hulp)

4. Afronding en nazorg (een nieuwe baan, terugkeer-garantie; mocht het contract onverhoopt eindigen)

Bij MEPD vinden we de basis erg belangrijk. Wanneer de medewerker het ontslag nog niet goed verwerkt heeft, kun hij/zij (nog) niet vol goede moed op zoek gaan naar een nieuwe baan. Verwerking en acceptatie is dan ook de eerste stap in het collectief outplacement traject. Onze adviseurs besteden aandacht aan de veranderingen en dat helpt bij de acceptatie van het verlies van de baan. Na dit onderdeel wordt er gekeken naar de persoon en wat hij/zij de volgende werkgever allemaal te bieden heeft. Persoonlijke kwaliteiten en drijfveren worden hier in kaart gebracht. 

Daarna vindt oriëntatie op een baan plaats en volgt de sollicitatietraining. Alle skills weer up to date, zodat de medewerker zich op de beste manier kan presenteren en de kwaliteit naar voren laat komen tijdens een sollicitatiegesprek. 

Mensenwerk staat bij ons centraal. We zetten instrumenten in, zoals opdrachten, trainingen en een portal met toegang tot allerlei online vacatures. Met als doel die ene juiste, passende baan én  een gelukkige medewerker.

Die ene juiste en passende baan​

Heeft de medewerker een nieuwe baan gevonden? Dan zit ons werk erop. Vanzelfsprekend blijven we in contact met de medewerker en zijn we bereikbaar voor vragen. Is het niet is gelukt om een nieuwe baan te vinden? Dan is de medewerker in elk geval een stevige basis gelegd om zich te profileren op de arbeidsmarkt. We blijven bereikbaar voor vragen. Mocht een contract onverhoopt niet verlegd worden, dan bieden we een terugkeergarantie om de medewerker weer op weg te helpen.

Gerelateerd nieuws
Veelgestelde vragen

Het voordeel van groepsoutplacement is dat zowel de kracht van de groep als die van het individu benut kan worden. Een voordeel van groepsoutplacement is bovendien dat collega’s gezamenlijk hun ontslag verwerken, elkaar kunnen motiveren en gebruik kunnen maken van elkaars kennis, vaardigheden en netwerk. Omdat outplacement collectief plaatsvindt, worden kosten bespaard. Groepsoutplacement kan uiteraard ook nadelen hebben. Denk daarbij aan een te algemeen outplacementtraject met onvoldoende aansluiting op de individuele behoeften van de outplacementkandidaten.

Groepsoutplacement betekent niet dat er geen ruimte is voor persoonlijke begeleiding of maatwerk. Individuele gesprekken en begeleiding maken vaak deel uit van groepsoutplacement. Meer algemene begeleiding als sollicitatietraining vinden daarentegen gezamenlijk plaats en juist het collectieve karakter kan een positieve invloed hebben. Hoe effectief groepsoutplacement is, verschilt per situatie. Budget, de samenstellingen van de outplacementkandidaten, de inrichting van het outplacementtraject en de adviseur kunnen hierin allemaal een rol spelen.

De duur van een outplacementtraject verschilt per kandidaat en per situatie. Doorgaans duurt een outplacement traject 6 tot 12 maanden. De minimale duur is 3 maanden en de maximale duur 12 maanden. Een outplacementtraject bestaat uit een aantal stappen. Ten eerste vindt er een kennismaking plaats, waarbij de persoonlijke en professionele situatie wordt geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak beschrijft de oriëntatie op de mogelijkheden en de in te zetten instrumenten. Vervolgens volgt er een uitgebreide begeleidings- en/of coachingsfase.

Kunnen wij jouw bedrijf verder helpen?