Oplossingen zoeken voor vroeg-pensioen

MUP in de maak

Polygon 2
Polygon 5

Een nieuwe baan vinden kan lastig zijn. Zeker voor medewerkers die bijna de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Hoe zit het met het salaris of een uitkering? En wat gebeurt er bij  het pensioen? 

MEPD geeft werkgevers de mogelijkheid om een Arbeidsovereenkomst Met Uitgestelde Prestatieplicht (MUP), met aparte b-cao, aan te bieden voor medewerkers die binnenkort met (vroeg)pensioen gaan.

De voordelen van MUP op een rijtje

  • MEPD biedt een dienstverband tot de ingangsdatum van het (vroeg)pensioen.
  • De medewerker krijgt persoonlijke begeleiding en coaching bij alle zaken rondom ontslag en bijvoorbeeld UWV/WW.
  • De medewerker ontvangt via MEPD een vast inkomen, bestaande uit een WW-uitkering plus een aanvulling.
  • De medewerker behoudt pensioenopbouw op basis van het volledige ‘oude’ salaris en valt onder de CAO Metalektro.
  • Werkgevers kunnen hiermee hun medewerkers een sociale regeling aanbieden, met inkomenszekerheid en voortzetting van de pensioenopbouw.

Mogelijkheden Outplacement

Kunnen wij jouw bedrijf helpen met de MUP-regeling?

Onze aanpak bij MUP

Een adviseur van MEPD bespreekt de MUP-regeling met de medewerker. Na overeenstemming ronden we lopende zaken af en maken we afspraken met de werkgever om de arbeidsovereenkomst MUP op te stellen. 

Detachering

MEPD kan medewerkers bij bedrijven in de techniek detacheren (tijdelijk uitlenen). De medewerker komt bij MEPD in dienst en wordt vervolgens geplaatst. Detachering kan een uitstekende oplossing zijn. De medewerker blijft aan het werk, houdt kennis en kunde op peil en doet bij verschillende organisaties ervaringen op.

Meer weten over detachering? Kijk dan hier.

Gerelateerd nieuws
Veelgestelde vragen

Werkgevers in de Metalektro branche kunnen medewerkers die ontslag krijgen en binnen afzienbare tijd met (vroeg)pensioen gaan een arbeidsovereenkomst Met Uitgestelde Prestatieplicht (MUP) aanbieden bij Stichting MEPD.

Stichting MEPD is aangesloten bij het pensioenfonds PME en hanteert de CAO Metalektro. Na ontslag komt de ex-medewerker in dienst bij MEPD, hij/zij ontvangt een vast inkomen en bouwt verder aan volledige pensioenrechten.

MEPD zorgt voor een dienstverband tot aan de overeengekomen ingangsdatum van het (vroeg)pensioen. Tijdens deze periode krijgt de medewerker individuele begeleiding bij alle zaken rondom ontslag en bijvoorbeeld UWV/WW.

In tijden van niet werken ontvangt de medewerker via MEPD een overeengekomen inkomen bestaande uit een WW-uitkering en aanvulling hierop.

De medewerker behoudt zijn pensioenopbouw op basis van zijn volledige ‘oude’ salaris en valt onder de CAO Metalektro en pensioenfonds PME.

Een kostencalculatie is maatwerk en hangt af van verschillende factoren, onder meer looptijd van de arbeidsovereenkomst MUP, aanvulling op de WW uitkering, hoogte van het inkomen en eventuele deelname een het generatiepact hebben hier invloed op. Voor een vrijblijvend adviesgesprek en een kostencalculatie kan altijd contact opgenomen worden.

Hoe kunnen wij jouw bedrijf verder helpen?