Ontdek motivatie en mogelijkheden

Loopbaanontwikkeling in de maak

Polygon 2
Polygon 5

Medewerkers functioneren het beste als ze doen waar ze goed in zijn én weten waar ze blij van worden. Dit leidt tot meer werkplezier en energie. Loopbaanontwikkeling is dé manier om te ontdekken waar de kracht, motivatie en passie van jouw mensen ligt. 

Beter beeld gedrag en drijfveren

Loopbaanontwikkeling is het navigatiesysteem, waarmee je medewerker de route kan bepalen. Het doel is om de medewerker inzicht te geven in zijn/haar ontwikkelmogelijkheden. Na een kennismaking met onze loopbaanadviseur wordt de doelstelling van het traject besproken. Vervolgens worden testen ingezet, zodat de
medewerker een beter beeld krijgt van persoonlijkheid, gedrag, wensen en drijfveren in het werk. De resultaten worden gebundeld in een rappportage en door de loopbaanadviseur besproken met de medewerker (en werkgever, na akkoord medewerker). Het is de leidraad voor de coachingsgesprekken.

Hoe kunnen wij jouw bedrijf verder helpen met ontwikkeling?

Download meer informatie
Gerelateerd nieuws
Veelgestelde vragen

Bij loopbaanontwikkeling richten we ons hoofdzakelijk op het richting geven aan de loopbaan van je medewerker. Loopbaanontwikkeling is dé manier om te ontdekken waar de kracht van jouw mensen ligt. Een loopbaantraject levert een compleet beeld op van competenties, ontwikkelmogelijkheden, karakter en motivatie.

Persoonlijke coaching helpt het ontwikkelproces van medewerkers te versnellen. Je krijgt meer inzicht in hun waarden en talenten. En wat de valkuilen zijn. Hoe kunnen zij hun gedragspatronen doorbreken? Hebben je medewerkers het (persoonlijk) leiderschap in zich? Door het inzetten van coaching persoonlijke ontwikkeling heb je snel inzicht en resultaat met een hoog rendement.

Tijdens het loopbaanontwikkelingstraject krijgt je medewerker antwoorden op de vragen wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Door het doorlopen van een programma met testen op het gebied van talenten, interesses, drijfveren en capaciteiten wordt de medewerkers geholpen om de deze vragen te beantwoorden. Tijdens de ontwikkelsessies worden de uitkomsten besproken en krijgt de medewerker een helder profiel met daarin zijn kwaliteiten, sterktes en zwaktes, wensen ten aanzien van functie, etc. Op basis hiervan maken we een plan van aanpak en een loopbaanadvies met daarin concrete doelen en acties welke verder vorm geven aan de gewenste loopbaankoers.

Onderzoek wijst uit dat de tevredenheid over de arbeidssituatie na het volgen van loopbaanontwikkeling stijgt, zelfs als de arbeidssituatie ongewijzigd blijft. Dankzij loopbaanontwikkeling weten medewerkers zich namelijk gesteund in hun ontwikkeling. En dat versterkt motivatie, betrokkenheid en werkplezier.

Bijkomend voordeel: de praktijk leert dat medewerkers zich door loopbaanbegeleiding proactiever gaan opstellen en sneller tot actie komen om onbevredigende werksituaties tijdig bij te sturen. Een win-win situatie dus!

Hoe kunnen we jouw bedrijf verder helpen bij ontwikkeling?