Talenten ontdekken door assessment

Een helder ontwikkelplan in de maak

Polygon 2
Polygon 5

Is mijn medewerker geschikt voor een nieuwe functie? Kan hij of zij zich verder ontwikkelen? Past de sollicitant binnen onze organisatiecultuur en het team? Een ontwikkel-, potentieel- of selectieassessment biedt uitkomst. Het geeft jou de onderbouwing voor het nemen van de juiste beslissing bij selectie of ontwikkeling. En je medewerker krijgt nieuw inzicht in zijn of haar talenten, verbeterpunten en potentieel.

Het MEPD assessment team

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in deze assessments. Afhankelijk van de vraag zetten we genormeerde persoonlijkheidstesten in (zoals gedrag, competenties) en/of intelligentietesten (zoals inzicht, analytisch vermogen). De inzet van een psycholoog en rollenspel is mogelijk als aanvulling.

Een assessment duurt een halve of hele dag (in overleg). Alle testen worden nabesproken met een gecertificeerde adviseur. Daarna ontvang je een schriftelijke en/of mondelinge terugkoppeling, met helder advies en antwoord op de onderzoeksvraag.

Hoe kunnen wij jouw bedrijf helpen met assessments? 

Gerelateerd nieuws
Veelgestelde vragen

Bij het selectie assessment wordt er antwoord gegeven op de vraag in hoeverre een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie of rol. Bij het ontwikkelassessment wordt het ontwikkelpotentieel van een medewerker in kaart gebracht, wat kan of moet ontwikkeld worden en welke ontwikkelmethode kies je.

Ja, vooraf wordt gezamenlijk bepaald welke drie of vier competenties het meest belangrijk zijn. Deze competenties worden vervolgens specifiek toegelicht in onze rapportage.

 

Het assessment neemt een halve dag in beslag en vindt plaats op één van onze vestigingen. Als er ook rollenspellen worden ingezet, dan mag je uitgaan van een hele dag. De totale doorlooptijd van het assessment wordt in samenspraak vastgesteld.

Hoe kunnen we jouw bedrijf verder helpen?