Nieuwe kansen in de maak

Stimuleer medewerkers bij hun ontwikkeling

Polygon 2
Polygon 5

Medewerkers functioneren het beste als zij doen waar ze goed in zijn. Toch weten verrassend veel mensen niet waar hun talenten en kwaliteiten liggen. Hierdoor lopen ze vast in hun loopbaan en, daardoor, in hun ontwikkeling. Gesprekken met een loopbaanadviseur helpen medewerkers om vragen én antwoorden helder te krijgen. En weer grip te krijgen op hun loopbaan (en leven).

Ontwikkeltrajecten: actief, intensief en op maat

MEPD ondersteunt alle vormen van ontwikkeling. Zoals assessments, persoonlijke coaching, loopbaanontwikkeling, teamontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, workshops en trainingen.

Onze ontwikkeltrajecten zijn actief en intensief. En altijd maatwerk. We kijken elke keer opnieuw welke instrumenten en technieken we waar en voor wie  inzetten, zoals gedrags-, drijfveren- en talentenanalyses.

Een medewerker is duurzaam inzetbaar als hij zich blijft ontwikkelen. Daar hebben alle partijen baat bij.

Hoe kunnen wij jouw bedrijf helpen bij ontwikkeling?

Gerelateerd nieuws
Veelgestelde vragen

Persoonlijke en zakelijke groei gaan hand in hand. Het zijn tenslotte de medewerkers die de doelen realiseren. Gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn essentieel voor het succes van elke organisatie. Want je medewerkers functioneren het best als ze doen waar ze goed in zijn, weten waar ze blij van worden. Dit leidt tot meer werkplezier en energie.

Wij ondersteunen werkgevers en hun medewerkers op verschillende manieren. Hierbij kan je denken aan assessments, persoonlijke coaching, loopbaanontwikkeling, teamontwikkeling, workshops en trainingen. Onze trajecten zijn altijd maatwerk, we kijken in alle situaties samen de werkgever wat nodig is om de juiste stappen te zetten. 

Het is belangrijk dat vaardigheden, talenten en behoeften van jouw medewerkers zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de organisatie.

Door je medewerkers kansen te geven om zich te ontwikkelen, bereik je ook iets anders: je betrekt medewerkers meer bij de organisatie en de organisatiedoelen. Medewerkers die gestimuleerd worden na te denken over problemen, verbeterpunten en hun eigen ontwikkeling, en daar ook de waardering voor ontvangen, zullen sneller meedenken en met initiatieven komen.

Tevredenheid van medewerkers en betrokkenheid bij bedrijfsdoelen heeft een grote invloed op de omzet, de klanttevredenheid en de productiviteit. Geef je de kennis en inbreng van medewerkers de ruimte, dan vertaalt zich dat op termijn in een grote innovatiekracht van de organisatie.

Vitaal blijven (werken) begint met bewustwording. Met de workshop ‘Duurzame Inzetbaarheid’ krijgen medewerkers inzicht in de eigen vitaliteit en handvatten hoe zij deze kunnen verbeteren. Dat is zeker in jouw belang , maar ook in het belang van je medewerkers. Coachingstrajecten kunnen de inzetbaarheid ook verder bevorderen.

Kunnen wij jouw bedrijf helpen bij verdere ontwikkeling?