Mogelijkheden bekijken en stimuleren

Terugkeer bij huidige werkgever

Polygon 5
Polygon 2

Bij re-integratie 1e spoor gaat het om terugkeer van de mede­werker in de oude (aangepaste) of een andere passende functie bij de huidige werkgever. We focussen op het positieve. Bekijken de mogelijkheden, die de medewerker heeft en stimuleren een terugkeer in het arbeidspro­ces.

Re-integratie mogelijkheden

Mogelijkheden zoeken voor passend werk

In het 1e spoor onderzoeken we de mogelijkheden voor passende arbeid binnen de organisatie. Dit kan de huidige functie zijn of een andere beschikbare functie. De begeleiding 1e spoor is een onderdeel van het re-integratiedossier en kan eventueel gelijktijdig met een 2e spoor worden ingezet.

In het 1e spoor kan worden gekeken naar: Aanpassen werkplek; aanpassen functie; gedeeltelijke werkhervatting; andere werktijden. Deze punten komen duidelijk terug in het Plan van Aanpak. Hierin staat duidelijk wat de mogelijkheden van de medewerker zijn. Zo is voor het UWV duidelijk wat er is gedaan aan de re-integratie.

Focus op het positieve

We focussen op het positieve: de mogelijkheden die de medewerker heeft en stimuleren zijn/haar terugkeer in de organisatie. Onze ervaring is, dat een onafhankelijke loopbaancoach de kans vergroot op snellere en structurele terugkeer in het werk. Een win-win voor beide partijen bij een snelle interventie.

Kunnen wij jouw organisatie helpen met re-integratie?

Download meer informatie
Gerelateerd nieuws
Veelgestelde vragen

Re-integratie eerste spoor start direct na ziekmelding. Vanaf dat moment hebben zowel werkgever als werknemer de verplichting om doelgericht te werken aan en te communiceren over terugkeer naar werk.

Dit is vooraf niet bekend en is in ieder verzuimdossier anders. De duur hangt onder andere af van de benutbare mogelijkheden van de zieke werknemer en de mate en snelheid van herstel

Onze ervaring is dat een onafhankelijke en stimulerende loopbaancoach de kans vergroot op snellere en structurele terugkeer in het werk. Een win-win voor beide partijen bij een snelle interventie.

 

Hoe kunnen wij jouw organisatie verder helpen?