Goed werkgeverschap
door de dialoog!

Blog door

mepd-blog-medewerker_0024_Ellen_FC

Ellen Soepenberg

Dagelijks ervaar ik hoe medewerkers worstelen met allerlei issues. Vooral wanneer er noodzaak is om te moeten veranderen, zoals bij een tweede spoor. Veranderingen gaan gepaard met angst, onzekerheid en weerstand. Heb je enig idee welke impact het heeft als je niet langer je eigen werk kan blijven uitvoeren? Of passend werk bij een andere werkgever moet gaan zoeken? Als loopbaanadviseur geef ik inzicht in de gevolgen. Zowel voor de werkgever als medewerker. Hierdoor ontstaat er wederzijds respect en begrip, een eerste stap tot de dialoog.

De dialoog is geen trucje

De dialoog op gang brengen in de organisatie is geen ‘trucje’. Het is een principieel uitgangspunt gericht op de waarde van de inbreng van medewerker zelf. Een dialoog op gang brengen, is dus ook zeker niet alleen een top down actie. Deze is gericht op het faciliteren van het gesprek tussen medewerker en leidinggevende over de onderwerpen die er bij hen toe doen. Het bespreken van dilemma’s die zij in de praktijk ervaren. 

Het levert juist prachtige inzichten

Mijn ervaring is, dat het prachtige inzichten oplevert om als management samen met de betreffende medewerker mee aan de slag te gaan. Zodat medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen. Er wordt ook verwacht dat medewerkers flexibel zijn en willen leren, om zo inzetbaar te zijn en blijven voor de organisatie. Het is zinvol om te focussen op de sterke vaardigheden en talenten van medewerkers. Dat is een onderdeel van goed werkgeverschap.

Toegankelijkheid en laagdrempeligheid

Ik zie ook, dat tweede spoor een heel lastig traject is. Voor zowel werkgever als medewerker. Daar zit gelukkig ook direct mijn meerwaarde. Namelijk het bij elkaar brengen van de partijen. Zolang er begrip is voor elkaars uitgangspunten en inzichten blijf je in gesprek met elkaar. Daar valt nog een wereld te winnen. Ik vind het mooi, dat ik daarbij kan helpen. Alles begint met aandacht. Een zieke medewerker vindt het fijn om af en toe gebeld te worden. Om af en toe langs te kunnen komen voor een kop koffie. Dat is een flinke stap richting goed werkgeverschap. Toegankelijkheid en laagdrempeligheid. 

Interne mobiliteit vergroten

Het maakt mij trots om voor organisaties te werken, die goed werkgeverschap laten zien. Door het aanwezige potentieel volledig te benutten bijvoorbeeld door competentieontwikkeling, vergroten deze bedrijven hun interne mobiliteit en zijn ze actief bezig met kennismanagement. Zij weten wat het oplevert om aandacht te hebben voor verschillende levensfasen, waarin medewerkers zich bevinden. Deze aandacht betaalt zich terug in de vorm van betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Hoe mooi is dat?!

Het werkvermogen vergroten

Een goed werkgever neemt medewerkers in bescherming, die nog niet geheel hersteld zijn van ziekte en hun werkzaamheden, en in een te vroeg stadium al hun werk willen hervatten. In de praktijk kom ik dit vaak tegen. De betrokken medewerker voelt zich verantwoordelijk voor collega’s, verbonden met de organisatie en schuldig dat hij/zij geen bijdrage kan leveren. Het management en de leidinggevenden nemen hier een belangrijke positie in. Aangezien zij het werkvermogen van deze medewerker wezenlijk kunnen beïnvloeden. Ik help werkgevers graag om zich hiervan bewust te zijn.

Het doel?

Wanneer is het doel bereikt? Mijn dag is gemaakt wanneer mensen zichzelf beter maken. Het geeft mij energie om te zien, dat zij inzicht krijgen in wat dat hen kan opleveren.

Denk je nu: ‘Goed werkgeverschap, dat zie ik heel anders, dat ligt bij ons/mij heel anders’? Dat hoor ik graag! Ook hier bewijst de dialoog namelijk zijn waarde.

Deel dit artikel
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter

Ellen Soepenberg

Loopbaanadviseur

Ik hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Zowel voor mezelf als voor anderen. Ik coach mensen vooral op bewustwording, eigen regie nemen en inzetbaarheid. Stimuleer hen om zélf oplossingen te bedenken en realiseren.

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte

De wereld verandert snel. Techniek en de manier waarop we samenwerken ontwikkelen zich in hoog tempo. Wij houden het voor je bij. Schrijf je nu in voor maximaal 1 digitale nieuwsbrief per maand, met voor jou relevante informatie.