Vitaliteit op de werkvloer?
Aantrekkelijke werkgever!

Een organisatie is zo gezond en vitaal als zijn medewerkers. Aandacht besteden aan de vitaliteit op de werkvloer betaalt zich dus terug. Met een stappenplan zorg je ervoor dat de medewerkers langer energiek en met plezier aan het werk blijven. Medewerkers met een hoge vitaliteit in de organisatie zitten lekker in hun vel, hebben levenslust en genieten vaak ook een goede gezondheid.

Hoe zorg je voor vitale medewerkers?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vitale en bevlogen medewerkers efficiënter en productiever zijn en tot meer tevreden klanten leiden. Toch blijkt dat twee van de drie organisaties geen goed beleid heeft om de vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Driekwart noemt ‘vitaliteitsbeleid’ wel als één van de pijlers om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Vitaliteit in organisaties is dus wel een belangrijk en wezenlijk onderdeel van het bedrijfsbeleid. Hoe zorg je dan voor vitale medewerkers?

Factoren van invloed op vitaliteit

Vitaliteit op de werkvloer wordt door veel factoren beïnvloed. Zowel omstandigheden op het werk als persoonlijke (mentale en lichamelijke) kenmerken, levenservaringen en de steun die je ervaart, dragen er aan bij. Belangrijk zijn de energiebronnen die mensen hebben en de aard van stressoren uit de omgeving. Beschikt iemand over veel energiebronnen? Staan er tegenover een stressfactor voldoende energiegevers en herstelmomenten? Dan zal de balans goed blijven uitpakken. Is er daarentegen sprake van een teveel aan stressoren of een gebrek aan energiebronnen, dan leidt dat tot eens disbalans. Daarbij zullen persoonlijke kenmerken, capaciteiten en kwaliteiten ook bepalend zijn.

Bevlogenheid én leidinggevende

Ook bevlogenheid bepaalt in belangrijke mate de vitaliteit van medewerkers op de werkvloer. Medewerkers die een hoge mate van betrokkenheid ervaren, voelen zich energiek in hun werk. Bevlogenheid hangt samen met energiebronnen in de werkcontext. Als leidinggevende hebt je dus een grote rol in de vitaliteit op de werkvloer van je medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan:

  • autonomie: zelf sturing kunnen geven aan de invulling en uitvoering van je werkzaamheden;
  • relatedness: onderdeel zijn van een sociale omgeving;
  • groei en ontwikkeling: perspectief ten aanzien van bijvoorbeeld verdieping in je werk.

Betere vitaliteit op de werkvloer in drie stappen

Stap 1. Inzicht in factoren die van vitaliteit van medewerkers beïnvloeden 
De eerste stap is om medewerkers zelf op zoek te laten gaan naar factoren die hun vitaliteit op de werkvloer beïnvloeden. Bij MEPD gebruiken we hier de vitaliteitsdiamant voor. Medewerkers brengen in kaart wat hun energiebronnen, stressoren en persoonskenmerken zijn en hoe bevlogen ze zijn.

Stap 2. Vertaling naar specifieke situatie
Stap twee is dieper ingaan op persoonlijke energiebronnen en stressoren. Hierbij maak je een vertaalslag naar de specifieke situatie van een medewerker op dit moment (werk en privé). Om zich lekker in hun vel te voelen, moeten medewerkers een zekere balans en tevredenheid ervaren in hun tijdsbesteding én de aandacht die ze aan alles geven, dat belangrijk is in hun leven. Dit is voor iedereen weer anders en het zal van (zeer) persoonlijke zaken en keuzes afhangen. Opdrachten, zoals over energiebronnen en energiebalans, helpen medewerkers zicht te krijgen op persoonlijke energiebronnen. En hoe hun energie verdeeld is over belangrijke levensgebieden. Deze opdrachten helpen het inzicht te vergroten in persoonlijke krachten en de manier waarop iemand met tegenslagen omgaat. Ook dit is bepalend voor het welbevinden en de vitaliteit van medewerkers. Onze loopbaanadviseur kan helpen een vertaalslag te maken naar wat dat betekent voor het werk.

Stap 3. Concreet actieplan voor vitaliteit op de werkvloer
Uiteindelijk gaat het erom dat medewerkers concrete stappen nemen om vitaal te blijven of vitaler te worden. Een coach kan hen helpen bij het opstellen van een actieplan voor vitaliteit op de werkvloer. In het actieplan leggen medewerkers vast hoe ze hun energiebronnen meer kunnen benutten en hun energiebalans bewaken dan wel verbeteren. Ook hier kan een coach helpen bij het aanscherpen en concretiseren van het plan.

Concreet op weg geholpen...

Wil je concreet op weg geholpen worden met het verhogen van de vitaliteit op de werkvloer? Neem eens contact op met collega Jan Rozema. Hij vertelt er graag meer over! Een mogelijkheid kan de workshop ‘Werken aan vitaliteit’

Bron: OverDuurzameInzetbaarheid

Deel dit artikel
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte

De wereld verandert snel. Techniek en de manier waarop we samenwerken ontwikkelen zich in hoog tempo. Wij houden het voor je bij. Schrijf je nu in voor maximaal 1 digitale nieuwsbrief per maand, met voor jou relevante informatie.