Mentaal verzuim?
Herken het en anticipeer erop!

Het verzuimpercentage zegt iets over hoe het gesteld is met je mensen. Betrokken en tevreden medewerkers verzuimen minder. Fysiek ziekteverzuim is tastbaar. Maar hoe zit het met mentaal verzuim? De medewerker is fysiek aanwezig, maar levert vanwege een geringe betrokkenheid onvoldoende bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie. Het is meestal geen kwestie van onwil. Mensen worden vaak tot dergelijk gedrag gedwongen door de omstandigheden. Hoe krijg je grip op deze omstandigheden?

Mentaal verzuim kan medewerkers machteloos, koppig en star maken

Terwijl ze best anders zouden willen. Volgens onderzoek willen mensen eigenlijk graag werken. Ze verliezen echter op een bepaald moment hun drijfveer. Dat gebeurt omdat ze in een situatie komen waarin ze onvoldoende grip hebben op hun werk. Werk dat ze eerder zingevend vonden, wordt zinloos.

Oorzaken mentaal verzuim?

Vaak zit mentaal verzuim in collectief beperkende denkbeelden en overtuigingen. Ideeën als ‘het heeft hier toch geen zin’ of ‘Zo gaat dat hier nu eenmaal’.

Mentaal verzuim neemt ook toe naarmate er meer reorganisaties en fusies zijn. Het effect van kostenbesparingen kan bijvoorbeeld verloren gaan, doordat ze juist zorgen voor mentaal verzuim.

Andere oorzaken van mentaal verzuim kunnen zijn; dat medewerkers zich ondergewaardeerd voelen; hun moraal kan omlaag gaan als hun werkgever collega’s op een slechte manier laat afvloeien. Medewerkers denken dan dat dit hen ook kan overkomen; ook kunnen persoonlijke factoren de achtergrond vormen voor hoog mentaal verzuim.

Op het eerste zicht gaat het bij mentaal verzuim om het verzaken van taken. Maar eigenlijk is sprake van een afname van het vermogen er helemaal voor te gaan. De medewerker gaat niet meer voor datgene waar hij zich aan verbonden heeft. Leidinggevenden kunnen denken dat een werknemer niet geschikt is voor zijn taak, maar er sprake is van mentaal verzuim.

Hoe herken je mentaal verzuim?

Mentaal verzuim vind je overal terug waar zaken niet lekker draaien. Ook is mentaal verzuim te herkennen aan de volgende symptomen:

 • Conflicten en communicatieproblemen
 • Omzet- en rendementsverlies
 • Een hoog ongewenst verloop van medewerkers en klanten
 • Je organisatie heeft een slecht imago
 • Een afname van het geloof en vertrouwen in de organisatie en in elkaar
 • Informatie raakt snel vervormd
 • Een gesloten cultuur en weerstanden tegen veranderingen
 • Onzekerheid en weinig zelfvertrouwen
 • Desinteresse en onverschilligheid
 • Medewerkers komen afspraken vaak niet na
 • Het personeel is afwachtend en schuift werk op elkaar af

De kosten van mentaal verzuim zijn beduidend hoger dan die van ziekteverzuim. Mentaal verzuim is twee tot drie keer omvangrijker dan het bekende ziekteverzuim.

Hoe anticipeer je op mentaal verzuim?

Met het herkennen en erkennen van mentaal verzuim in de organisatie krijg je er al deels grip op. Het is belangrijk dat je je eigen aandeel in het mentaal verzuim onder ogen ziet. Pas dan kan het mentaal verzuim effectief aangepakt worden. Kijk naar de belemmerende factoren die je ziet in de organisatie. Hierin liggen namelijk de belangrijkste factoren voor het ontstaan en toenemen van mentaal verzuim.

Wanneer je regelmatig contactmomenten hebt met je medewerkers, bijvoorbeeld in de gesprekkencyclus, weet je beter wat er leeft. Als vervolgstap kan bijvoorbeeld een werkscan een goed instrument zijn. Het heeft tot doel bewustzijn te creëren over de eigen drijfveren en kwaliteiten. Zodat men weer met plezier en vol energie naar het werk gaat. Daar zal men niet alleen op het werk maar ook in het privéleven de vruchten van plukken.

Bron: HRPraktijk.nl

Deel dit artikel
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte

De wereld verandert snel. Techniek en de manier waarop we samenwerken ontwikkelen zich in hoog tempo. Wij houden het voor je bij. Schrijf je nu in voor maximaal 1 digitale nieuwsbrief per maand, met voor jou relevante informatie.