De 7 geheimen
van een ideaal team

Het ideale team is niet te groot, divers van samenstelling en gericht op een helder doel. En er zijn meer succesfactoren. Onderstaand de zeven geheimen van effectief teamwork.

1. Houd het klein

De ideale omvang van een team is ongeveer zeven personen. Uitvoerende teams zijn soms wel 25 mensen groot. Maar als je intensief samenwerkt, is het belangrijk dat je elkaar kent. Met zes anderen ga je daar nog in investeren, maar als je met 24 anderen werkt, wil je niet meer met ieders gebruiksaanwijzing rekening houden. Een managementteam dat flexibel en besluitvaardig moet zijn, is beter af met nóg wat minder leden: vijf tot zes.

2. Zorg voor diversiteit

Een team vol perfectionisten klinkt ideaal. Maar dat is het niet. Goed functionerende teams bestaan uit mensen die elkaar aanvullen én tegenwicht bieden. Teams met bijvoorbeeld alleen creatievelingen komen met de mooiste ideeën, maar kwamen nooit tot concrete uitwerking.

Misschien leidt diversiteit wel tot een beter resultaat, omdat het dwingt tot meer reflectie en een heldere doelstelling. Dat zijn ook twee succesfactoren voor effectief teamwork. Daarom is er onderzoek gedaan naar de samenhang tussen de effectiviteit van een team en onderlinge verschillen in geslacht, opleiding, leeftijd en de tijd dat ze deel uitmaakten van de groep. En inderdaad: heel diverse teams bleken reflectiever én presteerden beter dan homogene teams.

3. Verdeel de rollen goed

Welke rollen zijn er in een goed functionerend team? Allereerst is een sterke en intelligente voorzitter nodig. En daar gaat het vaak ook al meteen mis. Bijvoorbeeld een organisatie dat na veel conflicten op een cursus teambuilding werd gestuurd. Al snel werd duidelijk dat de teamleider te weinig sturing gaf en geen heldere doelstellingen formuleerde. De leidinggevende kwam uit het bedrijfsleven en dacht bij de gemeente meer achterover te moeten leunen en de groep laten beslissen. Terwijl de groep juist om aansturing vroeg.

De ideale leider is geduldig maar duidelijk, is te vertrouwen en weet gebruik te maken van de talenten van de groep. Zonder het gesprek te domineren moet hij/zij op het juiste moment de juiste beslissingen kunnen nemen.

Naast een leider is ook een intelligent en creatief teamlid nodig, voor de broodnodige creatieve oplossingen. Bij voorkeur telt het team dan nog één persoon met een bovengemiddelde intelligentie om samen met de creatieveling en de leider tot beslissingen te komen. De andere teamleden kunnen bijvoorbeeld goed zijn in het vertalen van concepten in praktische werkprocedures (de ‘bedrijfsman’), contact onderhouden met de buitenwereld (de ‘brononderzoeker’) of de groep bij elkaar houden (de ‘groepswerker’).

4. Stem de persoonlijkheden af op de groepstaak

De gewenste eigenschappen van teamleden hangen nauw samen met de taak van het team. Hoe vriendelijker en emotioneel stabieler iemand is, hoe beter dat is voor het team. Dat geldt voor ieder team. Maar de mate waarin teamleden extravert of eigenwijs moeten zijn, hangt wél af van de groepstaak. 

Extraversie heeft positieve en negatieve kanten. Extraverte mensen zijn vaak makkelijk in de omgang en overleggen veel. Dat is goed voor werken in een team. Maar er zit ook een negatieve kant aan: ze willen zich graag profileren en zijn dominanter. Dat kan leiden tot haantjesgedrag. Veel extraverte mensen in een zelfsturend team gaat botsen; te veel mensen willen de baas spelen en er ontstaan conflicten.

5. Zorg voor een heldere doelstelling

Je doel bereiken kan alleen als je ook een helder doel hebt. Ieder teamlid moet weten waarvoor hij verantwoordelijk is. Dat is soms lastig vast te stellen, maar alleen dan hebben individuele leden het gevoel dat ze invloed hebben op het resultaat. Zorg dat de focus ligt op resultaat. De gedachte dat teamleden elkaar eerst moeten leren kennen, om zich daarna te kunnen richten op resultaat, blijkt niet waar te zijn. Als een team begint als een gezelligheidsclubje blijkt het moeilijk om later alsnog zakelijk en doelgericht samen te werken.

6. Houd conflicten zakelijk

Waar intensief wordt samengewerkt, ontstaan ook conflicten. Effectieve teams weten veel conflicten al te omzeilen, doordat ze een duidelijke taakafbakening hebben gemaakt. Persoonlijke conflicten ontstaan vaak als de werkprocedure niet helder is en mensen niet goed weten wat hun taak is. Zorg dus dat helder is wie afhankelijk is van jou is en van wie jij afhankelijk bent. En maak met die groepsleden goede afspraken. Mocht het tot een botsing komen, neem het dan niet persoonlijk op. Besef wel dat bij samenwerken nou eenmaal conflicten horen. Het idee dat we elkaar allemaal aardig moeten vinden, kun je beter opzij zetten.

7. Blijf reflecteren 

Teams die regelmatig de tijd nemen om stil te staan bij het eigen functioneren, hebben een betere planning, zijn meer gericht op de lange termijn en letten beter op signalen uit hun omgeving. Door te reflecteren, kun je leren van je fouten. Dat is zinvol voor het nemen van belangrijke beslissingen en bij het afronden van projecten.

Bij het evalueren moeten teams zich niet alleen naar binnen richten, maar ook naar de buitenwereld kijken. Teams kunnen groeien als ze erin slagen om nieuwe ontwikkelingen te volgen. Juist ontwikkelingen in de buitenwereld, zoals de opkomst van concurrenten of nieuwe technologie, kunnen immers van invloed zijn op de teamtaak.

Tot slot: een geweldig team is niet opgebouwd in een weekje op de hei. Groei kost tijd. Het zal even duren voordat alle teamleden weten wat ze aan elkaar hebben en de zaken soepel lopen. Het kan wel zo’n twee tot drie jaar duren voordat een team echt goed functioneert.

Bron: Psychologiemagazine

Meer weten over teaming? Lees over TOP van MEPD.

Deel dit artikel
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte

De wereld verandert snel. Techniek en de manier waarop we samenwerken ontwikkelen zich in hoog tempo. Wij houden het voor je bij. Schrijf je nu in voor maximaal 1 digitale nieuwsbrief per maand, met voor jou relevante informatie.