Een professionele, flexibele en prettige partij
René | HR Manager a.i. Apollo Tyres (Vredestein)
Polygon 2
Polygon 5

De Vredestein bandenfabriek van Apollo Tyres in Enschede werd flink geraakt door een grote reorganisatie. Iets meer dan 500 medewerkers binnen de productie en ondersteunende afdelingen werden geconfronteerd met gedwongen ontslag. Het sociaal plan voorzag, naast een ontslagvergoeding, ook in de mogelijkheid om deel te nemen aan een outplacementtraject. Onze keus viel op MEPD om het outplacementtraject uit te gaan voeren: Zij kunnen grote groepen aan en spreken de taal van regio Twente. Circa 420 deelnemers hebben zich aangemeld en konden in totaal zes maanden deelnemen. MEPD heeft de outplacementbegeleiding zeer voortvarend opgepakt en ook de COVID maatregelen zijn zo goed mogelijk gehanteerd, zonder dat daar de dienstverlening voor onze medewerkers onder heeft geleden. De meerderheid van de deelnemers is inmiddels uitgestroomd naar onder andere een nieuwe baan, naar zelfstandig ondernemerschap en begeleiding naar pensioen. Een mooi resultaat! Ik heb MEPD ervaren als professioneel, flexibel, resultaatgericht en een uitermate prettige partij om mee samen te werken.

Hoe kunnen we jouw bedrijf helpen?