Past bij onze organisatie en medewerkers
Evy | HR business partner Contiweb
Polygon 2
Polygon 5

Wij waarderen MEPD vanwege haar dienstverlening tijdens de coachings- en outplacementtrajecten. Specifiek vanwege de manier waarop zij iedere medewerker vanuit hun kracht op een praktische manier begeleiden bij datgene dat ze nodig hebben. Juist dit maakt dat MEPD goed bij onze medewerkers en onze organisatie past.

Vorig jaar zijn wij ook gestart met workshops duurzame inzetbaarheid, gegeven door MEPD. We vinden het belangrijk om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij onze medewerkers. Daarnaast willen we hen met deze workshops aan het denken zetten over hun eigen verantwoordelijkheid op dit thema. Deze workshops zijn erg interactief en praktisch van opzet. Er is veel ruimte voor intervisie en discussie. Ook de feedback van onze medewerkers is veelal positief; een verrassend leuke en interessante workshop. Dat men tijdens de workshop met collega’s van andere afdelingen van gedachten kon wisselen, werd als extra positief ervaren.

Hoe kunnen we jouw bedrijf helpen?