Waar ben ik eigenlijk
goed in?

Kun jij zo opdreunen wat je kwaliteiten ofwel competenties zijn? Onze oprechte complimenten! Veel mensen vinden het een lastige vraag. Ten eerste om zomaar hardop te zeggen waar je goed in bent. Ten tweede omdat je niet precies weet wat het is, waar je goed in bent. Hoe kom je erachter waar je goed in bent? En hoe kun je jouw competenties inzetten, bijvoorbeeld bij je zoektocht naar een nieuwe baan? Ontdek het met de volgende tips.

Hoe krijg je je competenties helder?

Maar eerst: Wat zijn competenties? Van het begrip competenties bestaan talloze definities. Waar het op neerkomt is dat competenties het geheel van kennis, vaardigheden, talenten en houding zijn. Iedereen heeft een unieke set van kerncompetenties. Het zijn de bouwstenen van succesvol gedrag. Een deel ervan is aangeboren en een deel ontwikkel je. Het maakt jou tot wie je bent. Bijna alle competenties zijn te leren en te ontwikkelen, maar de ene competentie kost minder energie dan de andere. Welke? Dat hangt af van jouw persoonlijke talenten en kwaliteiten. Onze tips:

1. Vraag anderen om feedback

Vraag familie, vrienden, studiegenoten of collega’s eens om jou in vijf kernwoorden te omschrijven. Die input is absoluut waardevol. Het maakt je bewust van wat je goed en minder goed kan. En hoe je in de verschillende situaties bent: thuis, met vrienden, tijdens je studie of op je bijbaan. Laat hen je vijf tops geven en twee tips!

2. Ga op zoek naar een (gratis) simpele persoonlijkheidstest

Op verschillende sites vind je allerlei testen, die je een beeld kunnen geven van je persoonlijkheid en van je competenties.

3. Van kernkwaliteit naar allergie

De kernkwadranten van Daniel Ofman geven inzicht in je kernkwaliteiten, maar ook de valkuilen, uitdagingen en allergieën die daarbij komen kijken. Wie punctueel en netjes is, kan als valkuil perfectionistisch en overgeorganiseerd zijn. Een uitdaging daarbij is vaker ‘de boel de boel’ te laten. Maar schiet je daarin door dan kan de uitdaging een allergie worden, bijvoorbeeld slordig en ongeorganiseerd. Kortom, een handig en inzichtelijk model. Een ander voorbeeld hieronder als je kernkwaliteit is ‘rekening houden met anderen’.

4. Bewust kleine stapjes maken

Wil je werken aan je eigen competenties? Richt je dan op één competentie tegelijk. Kies één eigenschap uit, die je wilt verbeteren en maak dat zo concreet mogelijk. Begin vervolgens met kleine stapjes, zoals één keer per dag iets anders te doen. Denk bijvoorbeeld aan het aannemen van een andere, bijvoorbeeld leidinggevende, rol tijdens een studiemeeting. Het gaat erom bewust kleine stapjes vooruit te maken zodat je sneller resultaat ziet. Dat houdt je gemotiveerd. Let wel op, dat je van een vierkantje geen rondje maakt. Sommige competenties liggen je beter dan andere. Het is vooral belangrijk je eigen krachten te benutten.

5. Onderbouw je competenties goed

Hoe kun je je kwaliteiten inzetten om de baan van je dromen te vinden? Door ze goed te onderbouwen. Zet er niet teveel op je cv of in je sollicitatiebrief. Twee of drie is voldoende. Belangrijker is het om goed uit te leggen, waaruit blijkt dat je die eigenschappen bezit. Geef in een brief bijvoorbeeld concrete voorbeelden van situaties waarin je op een bepaalde manier gehandeld hebt.

Voor een sollicitatiegesprek kun je vervolgens vijf competenties nemen. Gebruik hierbij de feedback van je omgeving of je kernkwaliteiten als uitgangspunt. Licht je competenties toe door het benoemen van voorbeelden. Bereid het goed voor. Het doel van het gesprek is jezelf te zijn en te laten zien wat jou jou maakt. Uiteindelijk wil je natuurlijk een baan die aansluit op je competenties én inspeelt op jouw persoonlijke kwaliteiten.

Deel dit artikel
Share on email
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter