Selectie assessment inzetten?
De juiste persoon op de juiste plek
Polygon 2
Polygon 5

Wat is een selectie assessment?​

Een selectie assessment geeft antwoord op de vraag in hoeverre de kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie of rol. Daarbij brengen we ontwikkelpunten in kaart en geven aan waar mogelijk een risico zit bij de kandidaat.

We adviseren je graag verder!

Zo voorspellen we de kans op succes en het voorkomen van een mismatch. Met een selectie assessment bieden we meer zekerheid over de match tussen kandidaat en de nieuwe functie of rol.

1. Sterktes en ontwikkelpunten van de kandidaat in kaart

2. Mogelijke risico’s helder geformuleerd

3. Voorspellende kans op succes

4. Voorkomen van een mismatch tussen de kandidaat en organisatie

Wij kunnen  jouw bedrijf verder helpen.

Waarom zet je een selectie assessment in?

Met het inzetten van een selectie assessment kun je een weloverwogen keuze voor een kandidaat maken. Zeker bij twijfel. Met als gevolg: De juiste persoon op de juiste plek. Met een bijkomend voordeel: Je krijgt meteen een naslagwerk aangereikt hoe deze medewerker zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Je weet al waar iemands’ talenten en competenties liggen. Waar hij goed in is. En eventueel zaken waar hij minder goed in is. Hierin kun je hem laten ondersteunen of deze bij hem of de functie weg te halen. Om te bekijken of de persoon ontwikkelpunten en leerbehoeften heeft in bepaalde zaken, kun je door MEPD een ontwikkelassessment uitvoeren.

1. Je krijgt de juiste persoon op de juiste plek

2. De kandidaat past bij de organisatie

3. Een helder ontwikkelplan voor je nieuwe medewerker

Hoe ziet een assessment dag eruit?

Een selectieassessment duurt een halve werkdag. Of een hele dag, wanneer er ook gekozen wordt voor een arbeidspsychologisch onderzoek in combinatie met psychologen en acteurs. Het assessment wordt uitgevoerd op het MEPD assessmentbureau. Maar kan ook op locatie plaatsvinden. Een selectie assessment bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Gesprek medewerker met de adviseur

2. Invullen cognitieve testen

3. Invullen test persoonlijkheidskenmerken en persoonlijk waarden

4. Invullen test kritisch denkvermogen (voor specifieke management functies)

5.Korte nabespreking met deelnemer met (alvast) globaal advies

Download meer informatie
Veelgestelde vragen

Bij het selectie assessment wordt er antwoord gegeven op de vraag in hoeverre een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie of rol. Bij het ontwikkelassessment wordt het ontwikkelpotentieel van een medewerker in kaart gebracht, wat kan of moet ontwikkeld worden en welke ontwikkelmethode kies je.

Ja, vooraf wordt gezamenlijk bepaald welke drie of vier competenties het meest belangrijk zijn. Deze competenties worden vervolgens specifiek toegelicht in onze rapportage.

 

Het assessment neemt een halve dag in beslag en vindt plaats op één van onze vestigingen. Als er ook rollenspellen worden ingezet, dan mag je uitgaan van een hele dag. De totale doorlooptijd van het assessment wordt in samenspraak vastgesteld.

Hoe kunnen we jouw bedrijf verder helpen?

Gerelateerd nieuws